پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 بسمه تعالي

به اطلاع همشهريان محترم مي رساند كه به پيشنهاد شهرداري سرپل ذهاب و مصوبه شماره 23 ش/ا مورخ 97/11/3 شوراي اسلامي شهر تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 98 تصويب و به شرح ذيل اعلام گرديد.

/_douranportal/documents/chapter1--3.pdf

/_douranportal/documents/chapter3--5.pdf


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0