مسئول آتش نشانی: لطف اله خدرویسی

 هميشه تلاش كنيم تا يك نفر بيشتر زنده بماند .

متاسفانه هر ساله تعداد زيادي از همشهريان عزيز بر اثر عدم رعايت اصول ساده ايمني دچار حوادث دلخراش جاني مي شوند . رعايت اصول ايمني ، راهنماي مناسب و مفيدي جهت جلوگيري از بروز حوادثي مي باشد .

انواع آتش سوزي  4 نوع آتش سوزي وجود دارد  نوع A  ، B ، C ، D

شناسايي نوع آتش سوزي تا حد زيادي به كاهش خطرات كمك مي كند .

گروه A  : اجسام قابل احتراق معمولي مثل چوب ، كاغذ ،پلاستيك ، پارچه و ...

گروه B  : مواد قابل احتراق مثل گازوئيل ، نفت ، گريس و قير و رنگ هاي روغني

گروه C  : تجهيزات الكتريكي مثل تجهيزات الكتريكي جريان دار مثل سيم ها ، جعبه فيوز ، ماشين آلات و بعضي وسايل
گروه
D  : فلزات قابل احتراق مثل فلزات صنعتي معمولي منيزيم ، سديم ، پتاسيم

 براي استفاده از كپسول آتش نشاني مراحل زير را به خاطر داشته باشيد : 

        1-   خونسردي خود را حفظ كنيد .

2-   جريان برق را قطع نموده پشت به باد ، به اندازه كافي به محل حريق نزديك شويد .

              3-   قبل از استفاده ، به ته كپسول چند ضربه بزنيد و كپسول را حتماً چندين مرتبه سر وته نمائید .

4-   شيلنگ يا سر كپسول را بطرف حريق بگيريد .

5-   ضامن را كشيده ، دستگيره را فشار دهيد .

6-   ضامن را كشيده ، به سر كپسول ضربه محكم وارد كنيد .

7-   شير فلكه را عكس جهت عقربه هاي ساعت چند دور بچرخانيد و دستگيره پاشنده را فشار دهيد .

8-   مواد خارج شده را با روش جاروب كردن به بن آتش بپاشيد .

چند توصيه عمومي

-         هرگز كودكان خود را در خانه تنها نگذاريد

-         قبل از مسافرت ، شير اصلي گاز و فلكه آب خانه را ببنديد .

-         محل چاه هاي فاضلاب خانه را شناسايي و به صورت ادواري بازرسي كنيد تا سالم باشند .

در هنگام آتش سوزي

1-   از طريق شماره 125 با آتش نشاني تماس بگيريد .

2-   شير اصلي گاز را ببنديد و برق را از كنتور اصلي قطع كنيد .

3-   خود و تمام اعضاي خانواده را از آتش دور كنيد و در فاصله مناسب قرار گيريد .

4-   تمام ساكنين ، به خصوص كودكان و كهنسالان را از محل بيرون ببريد .

5-   در فضاي پر دود به صورت نيم خيز حركت نماييد .

6-   موارد فوق را به اعضاي خانواده به خصوص كودكان خود آموزش دهيد .6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0