پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
62تجدید مزایده عمومی واگذاری مجموعه غسالخانه شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/10/251399/11/151399/11/051399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
61تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1399/10/251399/11/111399/11/021399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
60مزایده عمومی فروش املاک شهرداری مزايده 1399/10/161399/12/071399/10/271399/10/27مشاهده اطلاعات کامل
59مزایده واگذاری مجموعه غسالخانه شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/10/131399/10/301399/10/231399/10/23مشاهده اطلاعات کامل
58مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1399/10/131399/10/301399/10/201399/10/23مشاهده اطلاعات کامل
57تجدید مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه یک مرحله ای 1399/10/021399/10/301399/10/061399/10/16مشاهده اطلاعات کامل
56مزایده عمومی فروش ضایعات شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/09/191399/10/031399/09/291399/09/30مشاهده اطلاعات کامل
55تجدید مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه یک مرحله ای 1399/09/131399/09/261399/09/161399/09/26مشاهده اطلاعات کامل
54فروش املاک شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/09/101399/09/241399/09/201399/09/22مشاهده اطلاعات کامل
53تجدید مناقصه احداث پارک دانشجو مناقصه یک مرحله ای 1399/09/031399/09/201399/09/081399/09/18مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0