پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
92تجدید مزايده عمومي فروش خودرو شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/04/041401/04/221401/04/081401/04/18مشاهده اطلاعات کامل
91تجدید مزایده عمومی واگذاری بهره برداری ازجایگاه CNG شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1401/04/041401/04/211401/04/061401/04/16مشاهده اطلاعات کامل
90مزایده عمومی فروش زمین شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1401/03/291401/04/161401/04/041401/04/14مشاهده اطلاعات کامل
89مناقصه عمومی واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز و امورات قابل واگذاری حجمی و خدمات پشتیبانی شهرداری مناقصه یک مرحله ای 1401/03/281401/04/111401/03/301401/04/09مشاهده اطلاعات کامل
88مزايده عمومي فروش خودرو شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/03/231401/04/161401/03/301401/04/09مشاهده اطلاعات کامل
87تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG مزايده 1401/02/081401/02/311401/02/141401/02/24مشاهده اطلاعات کامل
86مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1401/01/301401/02/311401/02/051401/02/15مشاهده اطلاعات کامل
85مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG مزايده 1401/01/241401/02/121401/01/291401/02/08مشاهده اطلاعات کامل
84تجدید مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/01/231401/02/311401/01/291401/02/08مشاهده اطلاعات کامل
83مزايده عمومي فروش زمین شهرداري سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1401/01/181401/02/311401/01/251401/02/04مشاهده اطلاعات کامل
82تجدید مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1400/12/071400/12/291400/12/111400/12/21مشاهده اطلاعات کامل
81تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1400/12/071400/12/291400/12/111400/12/21مشاهده اطلاعات کامل
80تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري امورات خدمات شهری مناقصه یک مرحله ای 1400/11/161400/11/301400/11/181400/11/28مشاهده اطلاعات کامل
79تجدید مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1400/11/091400/11/301400/11/131400/11/23مشاهده اطلاعات کامل
78فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري امورات خدمات شهری شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1400/11/091400/11/301400/11/131400/11/23مشاهده اطلاعات کامل
77 مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1400/11/021400/11/301400/11/061400/11/16مشاهده اطلاعات کامل
76تجدید مناقصه واگذاری امورات فضای سبز شهری مناقصه یک مرحله ای 1400/03/131400/03/311400/03/171400/03/27مشاهده اطلاعات کامل
75واگذاري امورات قابل واگذاري شهرداري سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1400/03/131400/03/311400/03/171400/03/27مشاهده اطلاعات کامل
74تجدید مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1400/02/281400/03/311400/02/301400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
73تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1400/02/281400/03/311400/02/301400/03/09مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0