پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
 
 

آقای حشمت صفری(رئیس شورا)
عضو کمیسیون ماده صد

 

 

 آقای دکتر جلال مولایی (نایب رئیس شورا)

عضو کمیسیون مشاغل آلاینده

 

 

 

 آقای مهندس مسعود مروتی (سخنگوی شورا)
 عضو کمیسیون معاملات
 
 

 آقای سید مجتبی جاسمی(خزانه دار شورا) 


 آقای نظام الدین کشتمند (عضو شورا)
 عضو کمیسیون های تجدید نظر و ماده 77


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0