• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۲۸۵
گزارش عملكرد مالی و عمرانی شش ماهه دوم سال1401

به استحضار می رساند گزارش عملکرد  مالی و نظارت بر پروژه های عمرانی در شش ماهه دوم سال 1401 به شرح فایل پیوستی ذیل می باشد :

/_douranportal/documents/1400/گزارش عملکرد شش ماهه دوم 1401.pdf

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0