• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۲۱۹۴
دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب
<p><strong><span style="font-size:22px"><span style="font-family:b nazanin">به اطلاع شهروندان عزیز سرپل ذهاب می رساند&nbsp;دفترچه تعرفه عوارض و بهای&nbsp;خدمات&nbsp;سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب&nbsp;با عنایت&nbsp;</span></span></strong></p>

به اطلاع شهروندان عزیز سرپل ذهاب می رساند دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سرپل ذهاب با عنایت به لایحه شماره 7152/4028 مورخ 1398/10/8 شهرداری سرپل ذهاب و مصوبه شماره 25 مورخ 1398/11/6 شورای محترم اسلامی شهر به شرح فایل الحاقی ذیل قابل دسترس می باشد.

/_douranportal/documents/98/تعرفه 99.pdf

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0