پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

CodeTitleTypeStart DateExpire DateDocument Delivery DeadlineProposal Delivery DeadlineView Full Information
92تجدید مزايده عمومي فروش خودرو شهرداري سرپل ذهاب Auction 6/25/20227/13/20226/29/20227/9/2022View Full Information
91تجدید مزایده عمومی واگذاری بهره برداری ازجایگاه CNG شهرداری سرپل ذهاب Auction 6/25/20227/12/20226/27/20227/7/2022View Full Information
90مزایده عمومی فروش زمین شهرداری سرپل ذهاب Auction 6/19/20227/7/20226/25/20227/5/2022View Full Information
89مناقصه عمومی واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز و امورات قابل واگذاری حجمی و خدمات پشتیبانی شهرداری One-Step Tender 6/18/20227/2/20226/20/20226/30/2022View Full Information
88مزايده عمومي فروش خودرو شهرداري سرپل ذهاب Auction 6/13/20227/7/20226/20/20226/30/2022View Full Information
87تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG Auction 4/28/20225/21/20225/4/20225/14/2022View Full Information
86مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر سرپل ذهاب One-Step Tender 4/19/20225/21/20224/25/20225/5/2022View Full Information
85مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG Auction 4/13/20225/2/20224/18/20224/28/2022View Full Information
84تجدید مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب Auction 4/12/20225/21/20224/18/20224/28/2022View Full Information
83مزايده عمومي فروش زمین شهرداري سرپل ذهاب One-Step Tender 4/7/20225/21/20224/14/20224/24/2022View Full Information
82تجدید مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب One-Step Tender 2/26/20223/20/20223/2/20223/12/2022View Full Information
81تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر One-Step Tender 2/26/20223/20/20223/2/20223/12/2022View Full Information
80تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري امورات خدمات شهری One-Step Tender 2/5/20222/19/20222/7/20222/17/2022View Full Information
79تجدید مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب Auction 1/29/20222/19/20222/2/20222/12/2022View Full Information
78فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري امورات خدمات شهری شهرداری سرپل ذهاب One-Step Tender 1/29/20222/19/20222/2/20222/12/2022View Full Information
77 مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب Auction 1/22/20222/19/20221/26/20222/5/2022View Full Information
76تجدید مناقصه واگذاری امورات فضای سبز شهری One-Step Tender 6/3/20216/21/20216/7/20216/17/2021View Full Information
75واگذاري امورات قابل واگذاري شهرداري سرپل ذهاب One-Step Tender 6/3/20216/21/20216/7/20216/17/2021View Full Information
74تجدید مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر One-Step Tender 5/18/20216/21/20215/20/20215/30/2021View Full Information
73تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب One-Step Tender 5/18/20216/21/20215/20/20215/30/2021View Full Information
< >
   archive

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0