جاذبه های فرهنگی ، مذهبی وتاریخی شهرستان سرپل ذهاب

زیارتگاه احمدابن اسحاق (ع)در این شهرستان قرار دارد احمدابن اسحاق یکی از یاران واصحاب خاص امام دهم وامام یازدهم بوده که به روایت معتبر جزء معدود افرادیست که در زمان حیات امام حسن عسگری (ع)موفق به زیارت امام زمان(عج)شده است.ایشان وکیل امام حسن عسگری در شهر قم بوده وبه دستور آن حضرت مامور ساختن مسجد جامع در شهر قم شدند که این مکان یکی از قدیمی ترین مساجد قم محسوب می شود.احمدابن اسحاق در سال 625 ه-ق پس از زیارت امام حسن عسگری (ع)در راه بازگشت به موطنش در شهر حلوان(شهرستان سرپلذ هاب  کنونی)رحلت نمودند.وبدن مبارک ایشان در همین شهر به خاک سپرده شد که سالانه زائران زیادی به قصد قربت وتبرک به پابوس ایشان مشرف می شوند.

                                                     

نقش آنوبانی نی:

در صخره های شهرستان سرپلذ هاب  فعلی محله میان کل وتصویر آنوبانی نی کتیبه هایی که با خط آکدی نوشته شده هنوز بر جای مانده است در این تصویر پادشاه لولویی با ریش طویل ومربع وکلاهی مدور و دامن ریش دار با کمربندی کارد زده وکفشی صندلی دیده می شود

                                                    

طاق گرا:

طاق حلالی ومنفردی است که به صورت مستطیل شکل حجاری شده است ،برخی طاق گرا را علامت سر حدی ایالات اشکانیان می دانند ،اثر فوق در گردنه پاطاق در 15 کیلومتری شهرستان سرپلذ هاب  می باشد.

                                                  

دکان داوود:

دکان داوود دخمه ایست در سینه کوه که در 3کیلومتری شهرستان سرپلذ هاب بر سنگی تراشیده است وجای مانده از دوره مادهاست

              
                                                  


 

                                                    

5-دیگر جاذبه های تاریخی شهرستان سرپلذ هاب  :قلعه منیژه -حوض منیژه -زیج منیژه -قلعه مریم یا شکر بانو قصر پاطاق-قلعه شاهین-آتش دان ،برد عاشقان ،قلعه گبری-نوشیروان-نقوش برجسته میانکل-برج هزار گریه-جاده باستانی و ده ها اثر تاریخی وپر جاذبه دیگر

 

                                            

                                    


                   6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0