• FA
  • time : 8:10:6
  • Date : Thu Sep 16, 2021
  • news code : 2252
تأكید سرپرست شهرداری برجلوگیری از مسدود نمودن معابر عمومی

* * سرپرست شهرداری سرپل ذهاب : پیاده روها و معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان می باشد**

مهندس محمدی سرپرست شهرداری با بیان اینکه پیاده رو ها متعلق به عموم شهروندان است و نادیده گرفتن این حق  نقض حقوق شهروندان است گفت  :  اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی تخلف محسوب می گردد، زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط معابر را جهت استفاده شخصی خود مسدود نماید.

وی افزود: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوچه ها ومیدانها و…. وهمچنین گسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره ۱ بند۲همین ماده جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است.
ایشان بااشاره به اینکه : در قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابرعمومی داده نشده است گفت:  اميدواريم که بازاریان محترم وکسبه شریف و زحمت کش با شهرداری همکاری بیشتری نمایند واز هرگونه ایجاد سد معبر خودداری نمایند تا انشالله بتوانیم با احترام به حقوق شهروندی ،شهری زیباتر و مناسب تر برای زندگی داشته باشیم.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.14.0
    V5.7.14.0